Over de Werkgeversverklaring

Wat is een werkgeversverklaring?

Een werkgeversverklaring is een document waarin de werkgever verklaart hoe hoog het inkomen van een werknemer is en welk dienstverband de werknemer heeft (tijdelijk of vast).

Met de werkgeversverklaring kan de werknemer aan de hypotheekverstrekker aantonen dat het inkomen voldoende is om de hypotheeklasten te kunnen betalen.

Wat is een intentieverklaring?

De intentieverklaring is onderdeel van de werkgeversverklaring. De werkgever vult dit gedeelte alleen in als de werknemer geen vaste dienstverband heeft (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd). Met de intentieverklaring verklaart de werkgever aan de hypotheekverstrekker dat de werkgever van plan is om de werknemer een vast contract te geven.

Hoe kom ik aan een werkgeversverklaring?

Vanaf 1 januari 2021 is er een nieuw standaardformulier werkgeversverklaring beschikbaar die je moet gebruiken. Klik op de link in de vorige zin om naar het formulier te gaan.

Dit formulier is ontwikkeld door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. 

Het standaardformulier gebruik je voor de aanvraag van hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG),

Voor hypotheken zonder NHG verschilt het per hypotheekverstrekker of deze het standaardformulier accepteert. Geef de werknemer daarom altijd het advies om voor de zekerheid bij de hypotheekverstrekker, eventueel via de hypotheekadviseur, na te vragen welk formulier gebruikt moet worden. Vaak kun je op de website van de hypotheekaanbieder een formulier downloaden.

Waar wordt de werkgeversverklaring voor gebruikt?

Een werkgeversverklaring wordt gebruikt voor het aanvragen van een hypotheek of lening. Of voor het krijgen van een huurwoning.


Kan een werknemer rechten verbinden aan een werkgeversverklaring?

Nee dat is niet mogelijk. Een werkgeversverklaring wordt afgegeven voor de aanvraag van een financiering en is niet aan de werknemer gericht, maar aan de financieringsmaatschappij. De werknemer kan daar dus geen rechten aan verbinden. De werknemer kan op basis van een werkgeversverklaring geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opeisen.

Hoe vul ik een werkgeversverklaring in?

Je kunt de werkgeversverklaring digitaal invullen of uitprinten en handmatig invullen. Op de website van 'De Hypotheker' kun je duidelijke richtlijnen vinden voor het invullen van de verklaring:

https://www.hypotheker.nl/werkgeversverklaring-richtlijnen/


Wat staat er in een werkgeversverklaring?

In een werkgeversverklaring staan vragen over het dienstverband en het inkomen van de werknemer.

 • Gegevens werkgever: naam, adres en KvK-nummer
 • Gegevens werknemer: naam, adres, geboortedatum, in dienst sinds en de functie
 • Aard van het dienstverband: arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd, proeftijd, verwachte veranderingen in het dienstverband, de impact daarvan op het inkomen en of        iemand directeur of aandeelhouder is
 • Verklaring voortzetting dienstverband: de intentieverklaring inkomen en of er arbeidsvoorwaarden wijzigen
 • Specifieke gegevens over het inkomen: Bruto jaarsalaris, vakantietoeslag, 13e maand, eindejaarsuitkering, onregelmatigheidstoeslag, overwerk of provisie
 • Leningen / loonbeslag


Welke regels gelden er voor het invullen van de werkgeversverklaring?

Voor een werkgeversverklaring gelden een aantal regels:

 1. De verklaring moet met de hand of online zijn ingevuld door een vertegenwoordiger van de werkgever
 2. Het formulier mag maar door 1 persoon ingevuld worden (1 handschrift)
 3. Het hele formulier moet met dezelfde (kleur) pen ingevuld zijn
 4. Vul bij een fout een nieuw formulier in, dus geen doorhalingen of gebruik van andere correctiemogelijkheden
 5. Zorg dat alle vragen beantwoord zijn
 6. Bij naam werkgever hoort de volledige naam van de organisatie te staan, zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst
 7. Een  bedrijfsstempel is niet meer nodig
 8. Vul de juiste inkomensgegevens in. De inkomensgegevens moeten gelijk zijn aan het bruto jaarsalaris op de loonstrook


Hoe lang is een werkgeversverklaring geldig?

Een werkgeversverklaring en salarisstrook mogen niet ouder zijn dan 2 maanden na de datum van de hypotheekofferte