Over de Stageovereenkomst

Wat is een stageovereenkomst?

Een stageovereenkomst is een stage contract waarop de rechten en plichten van de stagiair zijn vastgelegd. Oftewel: wat er van de stagiair verwacht wordt en wat de stagiair van het bedrijf en de stagebegeleider kan verwachten tijdens de stageperiode.

Is een stageovereenkomst verplicht

Nee, een stagecontract is niet verplicht. Maar het is wel verstandig om er een te hebben die zowel het stagebedrijf als de stagiair ondertekenen. Waarom wel een stageovereenkomst? Omdat jij en de stagiair niet voor verrassingen willen komen te staan tijdens de stageperiode. 

Wat staat er in een stageovereenkomst?
Ook praktische zaken zoals concrete werktijden en de hoogte van je stagevergoeding zijn in het document opgenomen. Een stageovereenkomst is vaak een standaardformulier dat door scholen en bedrijven wordt gebruikt. Begin- en einddatum , uren per week, takenpakket, stagevergoeding, stagebegeleider, vakantiedagen en ziekte.

Heeft een stagiair recht op vakantie-uren? 

Alleen bij stages van een maand of langer vindt toekenning van vakantie-uren plaats. Een stagiair heeft tijdens de stage recht op 160 vakantie-uren op jaarbasis bij een stage van 40 uur per week.