Lage WW-premie bij vast contract
11 oktober 2023 

Lage WW-premie bij vast contract

Lage WW-premie

Het is absoluut de moeite waard om te checken voor welke medewerkers je een lage WW-premie afdraagt en voor welke een hoge. Dit heeft namelijk direct impact op de loonkosten.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet heeft belangrijke veranderingen geïntroduceerd met betrekking tot de WW-premies. Vanaf die datum is het voor jou als werkgever aantrekkelijker om medewerkers een vast contract te geven.

Het kabinet heeft deze veranderingen geïmplementeerd om werkgevers te stimuleren meer zekerheid te bieden aan medewerkers.

Wanneer betaal je als werkgever een lage WW-premie?

In de Wet Arbeidsmarkt in Balans staat beschreven dat je als werkgever een lage WW-premie betaalt als:

  • De medewerker een arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd. Dit moet voor 1 januari 2020 zijn afgesproken en uiterlijk 31 maart 2020 schriftelijk zijn vastgelegd. Ook is de arbeidsovereenkomst geen oproepovereenkomst.
  • De medewerker onder de 21 jaar is en maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) of 52 uur (per aangiftetijdvak van een kalendermaand) verloond heeft gekregen.
  • Hij een leerling in dienst heeft die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt. De overeenkomst met de BBL-leerling moet voorzien zijn van een dagtekening en zijn opgenomen in de administratie van de werkgever;
  • De werkgever een uitkering werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager. Over dit deel van de betaling aan de medewerker is de werkgever dan de lage WW-premie verschuldigd.

Let op: Zorg er altijd voor dat de nieuwe afspraken schriftelijk zijn vastgelegd en de door beide partijen zijn ondertekend. De schriftelijke arbeidsovereenkomst of schriftelijk addendum moet in de loonadministratie aanwezig zijn. Ook moet hieruit blijken dat de medewerker al voor 1 januari 2020 in dienst was voor onbepaalde tijd.

Wanneer betaal je als werkgever een hoge WW-premie?

Voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of met een flexibel aantal uren betaal je een hoge WW-premie. Dit geldt ook voor oproep-, nuluren- en min-max contracten.

Een overeenkomst voor BBL-leerlingen en een overeenkomst voor medewerkers jonger dan 21 jaar en minder dan 12 uur per week vallen ook onder de lage WW-premie.

Verschil tussen hoge en lage WW-premie

Het verschil tussen de hoge en lage WW-premie bedraagt 5%. De exacte premiepercentages worden jaarlijks vastgesteld door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Herziening van de lage WW-Premie

Met terugwerkende kracht is de hoge WW-premie van toepassing in twee situaties:

  1. Als een arbeidsovereenkomst uiterlijk twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking eindigt.
  2. Als in een kalenderjaar 30% meer uren zijn verloond dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd.

Met deze informatie ben je als werkgever goed geïnformeerd over de impact van de WAB en de bijbehorende WW-premies op jouw organisatie.


Bron: www.rijksoverheid.nl

Over de schrijver
Reactie plaatsen