Kan ik een tijdelijke arbeidsovereenkomst tussentijds opzeggen?
18 oktober 2023 
in Blog

Kan ik een tijdelijke arbeidsovereenkomst tussentijds opzeggen?

Is het mogelijk een tijdelijk contract tussentijds op te zeggen? 

Ja, dat is mogelijk.

Wat veel werkgevers en medewerkers niet weten is dat je een tijdelijke arbeidsovereenkomst tussentijds voor de einddatum kunt opzeggen. Opzeggen voor de einddatum mag alleen tijdens de proeftijd en daarna alleen als je daarover in het contract afspraken hebt gemaakt met je medewerker.

Tussentijds opzegbeding

Zorg er daarom altijd voor dat je een tussentijdsopzegbeding opneemt in het contract. Dat bespaart je een hoop trammelant en intensieve ontslagtrajecten.

Klopt het dat ik niet naar de rechter of het UWV hoef als een medewerker instemt met zijn ontslag?

Ja, dat klopt.

Een medewerker is niet verplicht in te stemmen met zijn ontslag. Gaat hij niet akkoord, dan mag je als werkgever alleen opzeggen als het UWV daarvoor toestemming heeft gegeven. Ook dan geldt de opzegtermijn vanuit het contract, de CAO of de wet.

Als een medewerker schriftelijk instemt met de opzegging van zijn dienstverband, moet de kantonrechter of het UWV dan nog worden geraadpleegd?

Nee, dat hoeft niet.

Als een medewerker schriftelijk instemt met zijn ontslag, is het niet meer nodig om een ontslagprocedure te volgen bij het UWV of de kantonrechter.

Je kan als werkgever dan volstaan met het sturen van een brief waarin je de arbeidsovereenkomst opzegt met inachtneming van de geldende opzegtermijn. De instemming kan alleen door de individuele medewerker worden gegeven en dus niet op collectief niveau, bijvoorbeeld in het kader van een collectief ontslag.

De medewerker kan alleen aan zijn instemming worden gehouden als er sprake is van een ‘duidelijke en ondubbelzinnige verklaring’. Soms kan dit er zelfs toe leiden dat op jou als werkgever een onderzoekplicht rust: je moet er dan zeker van zijn dat de medewerker de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk wil beëindigen.

Als een medewerker bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet goed beheerst, wordt van jou als werkgever verwacht dat je onderzoekt of de medewerker écht heeft begrepen dat hij instemt met de opzegging van zijn dienstverband.

Een werkgever is overigens niet verplicht om altijd eerst aan de medewerker te vragen of hij instemt met zijn ontslag. Je mag er als werkgever ook voor kiezen om direct een UWV- of kantonrechterprocedure te volgen.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Naast de mogelijkheid tot instemming met het ontslag door de medewerker, is het ook mogelijk om in goed overleg een beëindigingsovereenkomst te sluiten om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen.

Medewerker stemt in met het ontslag en dan?

Hoe werkt ontslag met instemming van de medewerker? Hoe pak je ontslag met instemming van de medewerker aan? Grote kans dat deze aanvullende vragen in je opkomen als een soortgelijke situatie zich voordoet. Hoe mooi zou het zijn als je daar online een antwoord op kunt krijgen via een betrouwbare HR Adviseur?

HR de Baas Abonnement

Als jij een abonnement afsluit bij HR de Baas (Plus of VIP) dan beantwoord ik vragen waar jij als werkgever in de praktijk tegenaan loopt. Inclusief tips en uitleg over het specifieke onderwerp. Ik stel voorbeeldbrieven en template documenten beschikbaar die jij alleen nog maar hoeft aan te vullen met je eigen gegevens. Eenvoudiger kan niet.

Wil jij zonder kennis HR de Baas worden?

Zorg dan dat je snel een abonnement afsluit. Deze unieke kans kan ik in eerste instantie maar aan een beperkt aantal klanten aanbieden. Wanneer het vol is, durf ik niet op voorhand te zeggen wanneer ik weer ga opschalen.

Voor meer info: https://hrdebaas.nl/hr-administratie-uitbesteden/

HR de Baas: Maakt het werken met personeel makkelijker en leuker!

Wil jij nooit meer een blog missen en daarnaast graag wekelijks HR tips en inspiratie ontvangen per mail? Meld je dan aan via de groene button 'schrijf me in' op de volgende pagina: https://hrdebaas.nl/contact/

Scrol op de pagina even naar beneden om de button te vinden.

Over de schrijver
Reactie plaatsen