Privacyverklaring AdPro-HR (HR de Baas)

AdPro-HR (''ik''), gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

AdPro-HR acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houd ik me aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe ik jouw gegevens verzamel en gebruik, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik, en met welk doel ik dat doe. Ik raad je aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op mijn website, https://www.hrdebaas.nl/ en gerelateerde websites en Diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 18 april 2021


Gebruik van persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die AdPro-HR aanbiedt, dan kun je persoonsgegevens met mij delen. Ik verzamel en maak gebruik van persoonsgegevens die jij, of jouw bedrijf, direct met mij deelt. Ik zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.


Soorten gegevens verzameld

Wanneer je gebruik maakt van mijn Diensten, dan kan ik de volgende gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Gronden voor de verwerking

Ikverwerk jouw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • AdPro-HR analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • AdPro-HR verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Ik verzamel jouw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens

Ik bewaar jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaar ik persoonsgegevens van mijn websitebezoekers voor 24 maanden.


Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage van de informatie die ik verwerk. Als je dat wilt, kun je direct contact met me opnemen. Ik zorg ervoor dat ik jou een kopie bezorg van de gegevens die ik over jou verwerk. Mogelijk moet ik jouw identiteit verifiëren om aan jouw verzoek te voldoen. Als je gelooft dat de verstrekte informatie die ik over jou verwerk niet juist is, dan kun je contact met me opnemen om jouw informatie te updaten. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als je wilt dat ik jouw informatie verwijderen, dan kun je mij op ieder moment informeren. Je kunt op elk moment contact met me opnemen met betrekking tot deze verzoeken. Ik zal altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat je ontvangt, dan kun je jouw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen

Ik zal jouw informatie niet delen met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij, of jouw organisatie, met mij heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kan ik jouw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zal ik de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorg ik ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kan ik jouw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics

Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. En we kunnen op maat gemaakte advertenties laten tonen. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren. 


Cookies

Ik wil jou op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maak ik op mijn websites gebruik van verschillende soorten cookies. Ik plaats bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruik ik analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. 

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan jouw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van mijn webserver als je van mijn Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om mijn Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Ik gebruik jouw IP-adres niet om jouw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal ben ik niet in staat om jouw IP-adres te koppelen aan jouw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. 

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.


Beveiliging

Ik zorg ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Ik heb onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Websites en Diensten van derden

Mijn Diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van software waarmee mijn klanten hun eigen professionele websites kunnen bouwen. Mijn klanten bepalen wat soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. Ik verwerk dergelijke gegevens alleen namens mijn klanten. Als je vragen hebt over informatie die mijn klanten op of via hun website verzamelen, dan kun je contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet. Mijn klanten bepalen welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. Ik kan niet garanderen dat deze derden jouw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Ik  adviseer je om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.