Handige Tool - UWV Stappenplan
30 augustus 2021 
in Blog

Handige Tool - UWV Stappenplan

Ken je die frustratie? Wanneer je een belangrijke datum vergeet en daar veel te laat achter komt?
Altijd ergens in je achterhoofd weten dat je nog iets moet doen. Maar wat precies? En wanneer? Welke formulieren moet je er ook alweer voor gebruiken? En waar kan je die vinden?

Het zorgt vooral voor onrust.

Is het niet de bedoeling om weer een gesprek te voeren met die medewerker? Wanneer moet je dat ene verslag ook alweer opstellen?

Heel begrijpelijk, al die vragen die continue door je hoofd spoken. Er komt zoveel kijken bij het werken met personeel.

Zoveel verschillende wetten en regels waar je aan moet voldoen. Zo ook in het geval van een zieke medewerker.

Wet Verbetering Poortwachter

De 'Wet verbetering Poortwachter' is een Nederlandse wet die op 1 april 2002 van kracht geworden is om langdurig ziekteverzuim te beperken.

Werkgevers en werknemers hebben een aantal verplichtingen die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding. Daarna dien je volgens een vast schema gesprekken te voeren in het kader van de re-integratie. En je bent verplicht van deze gesprekken een evaluatieverslag op te stellen.

Loonsanctie UWV

Is het UWV van mening dat je niet hebt voldaan aan je re-integratie verplichtingen? Dan kan je als werkgever een loonsanctie opgelegd krijgen wanneer het tot een uitkeringsaanvraag komt. Dat wil je natuurlijk voorkomen.

UWV Stappenplan

Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) heeft hier een handige tool voor ontwikkeld. Check de tool op de website van het UWV via deze link.
Op een mobiele telefoon werkt de tool helaas niet goed. Open de pagina daarom liever op een laptop of desktop.

Als je bovenin de datum van de 1e ziektedag invult, verschijnt er een overzichtelijk stappenplan. Een opsomming van alles wat er van jou als werkgever verwacht wordt met een datum erachter.

Na 6 weken stelt de bedrijfsarts een probleemanalyse op. Deze bepaalt de re-integratiemogelijkheden van de medewerker.

Na 8 weken stel jij samen met de medewerker een Plan van aanpak op op basis van de vastgestelde re-integratiemogelijkheden. Dit plan van aanpak evalueer je vervolgens elke 6 weken en de afspraken leg je vast in een verslag.

De overige actiepunten staan allemaal in dit overzichtelijke stappenplan. Zoals de meldingen die je moet doen richting het uwv. Ook de UWV formulieren vind je hier die jij als werkgever kunt gebruiken voor de re-integratieverslagen.

HR Software

Nog idealer zou het natuurlijk zijn om automatisch een herinnering te krijgen wanneer je een bepaald gesprek moet voeren, een melding bij het UWV moet doen of een verslag moet vastleggen voor een zieke medewerker.

Dat is gelukkig eenvoudig op te lossen. Als je beschikt over de juiste HR software voor je personeelsadministratie dan zit dit automatisch inbegrepen.

Niet alleen herinneringen in verband met ziekteverzuim. Ook bij verjaardagen, het bereiken van het einde van de proeftijd of het aflopen van een tijdelijk contract. Of wanneer een certificaat verloopt en je je medewerker moet inplannen voor een herhalingscursus zoals bij bedrijfshulpverlening het geval is.

Je bepaalt zelf waar jij of een van je collega's een herinneringsmail voor willen ontvangen. En hoeveel dagen vantevoren deze melding in je inbox verschijnt.

Een geweldige functionaliteit al zeg ik het zelf. Er zijn zoveel mogelijkheden die jij kunt inzetten om HR de Baas te worden.

Weet je wat het is?

Het zou gewoon zonde zijn als je voor het besparen van een paar euro per maand blijft aanklooien met je personeelsadministratie. En alle onrust, brandjes blussen en nutteloos tijdverdrijf door het altijd maar zoeken naar de juiste documenten of het eindeloos scrollen op internet op zoek naar betrouwbare informatie. Dit kan echt verleden tijd zijn

De kosten voor zo'n HR systeem zijn echt te overzien. Dit is al mogelijk vanaf 3 euro per medewerker per maand.

Overweeg je om je personeelsadministratie binnenkort te digitaliseren? Zoek niet verder! Ik heb de zoektocht naar de meest geschikte HR software voor kleine bedrijven al voor je gedaan. Stuur me even een mailtje of reageer onderaan dit blog dan help ik je snel op weg.

Binnen een week kun jij je personeelsadministratie al veilig online hebben staan.

Over de schrijver
Reactie plaatsen