Vraag jaarlijks tot € 25.000 SLIM Subsidie aan
09 september 2021 
in Blog

Vraag jaarlijks tot € 25.000 SLIM Subsidie aan

Hoe hoger het kennisniveau en de motivatie van je medewerkers, des te beter het product dat je maakt of de kwaliteit van de dienstverlening die jij je klanten biedt.

Het versterken van een leercultuur is voor kleine bedrijven een flinke uitdaging.

Ondernemers met een klein bedrijf hebben vaak minder budget om te reserveren voor opleiding en ontwikkeling van medewerkers dan grotere bedrijven.

Zonde, want de meeste werkgevers beseffen wel hoe belangrijk het is je medewerkers te blijven ontwikkelen. Toch weten ze vaak niet waar ze moeten beginnen en welke opleidingen passend zijn voor hun medewerkers. En het liefst wil je natuurlijk ook dat de opleidingen enigszins aansluiten op de bedrijfsdoelstellingen.

Daarnaast komen werkgevers structureel tijd tekort om zich hierin te verdiepen en alles tot in de puntjes uit te zoeken. Daardoor ontbreekt een structurele aanpak in de meeste gevallen. Een logisch gevolg hiervan is dat het op de lange baan geschoven wordt en daalt op het prioriteitenlijstje.

Ontzettend jammer!

Een directeur zegt tegen zijn HR Manager:

"Ja, maar wat als we investeren in onze medewerkers en ze verlaten het bedrijf?"

Waarop de HR Manager antwoordt: 

"Ja, maar stel je voor dat we het niet doen en ze blijven?"

Als leidinggevenden gesprekken met medewerkers voeren over het functioneren dan kijkt iedereen daar altijd een beetje tegenop. Het voelt voor medewerkers vaak als een soort van afrekening. En voor jou als leidinggevende als een 'moetje' en het slurpt stiekem veel van je kostbare tijd op.

Uit een onderzoek van vakbond CNV blijkt dat:

 • Driekwart van de medewerkers liever meerdere keren per jaar een kort gesprek heeft dan jaarlijks 1 of 2 gesprekken
 • Slechts 1 op de 5 geeft aan dat ze er beter door gaan functioneren.
 • Een derde vindt het niet nuttig
 • En meer dan 20% geeft aan dat een beoordelingsgesprek hen zelfs demotiveert

Hoe voorkom je dat gesprekken over het functioneren een negatief effect hebben op je medewerkers? Waardoor je ze juist demotiveert?

Hoe zorg je voor inhoudelijk goede gesprekken? Waardoor medewerkers beter presteren en jij ze stimuleert zichzelf op de juiste manier te ontwikkelen?

Hoe voorkom je dat afspraken keer op keer niet nagekomen worden? Hoe zorg je ervoor dat afspraken makkelijk worden vastgelegd en voor iedereen inzichtelijk zijn gedurende het jaar? En hoe kun jij daar zoveel mogelijk aan bijdragen zonder dat het je meer tijd kost?

Je hebt er vast wel eens van gehoord: de SLIM regeling. Nu wordt het interessant, want dit is voor jou als werkgever DE oplossing als jij je herkent in bovenstaande situatie.

Ben jij benieuwd wat deze regeling precies inhoudt en welk voordeel jij hieruit kunt halen? Lees dan snel verder.

Tot € 25.000 subsidie per organisatie

De overheid verstrekt middels de SLIM Subsidie jaarlijks tot € 25.000 per organisatie aan projecten die leren en ontwikkelen van medewerkers in mkb-bedrijven stimuleert.

Uit mijn ervaring blijkt dat kleine organisaties al snel uitkomen op een bedrag van rond de € 10.000 voor het op poten zetten en uitvoeren van een soortgelijk project. Waarvan je dus € 8.000 vergoed krijgt als de subsidie wordt toegekend. Klinkt goed, toch?

Waarvoor kan ik subsidie krijgen?

In de regeling zijn vier activiteiten opgenomen waarvoor jij als ondernemer een subsidie kunt aanvragen:

1. Doorlichting van de onderneming wat leidt tot een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;

2. Het laten opstellen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor medewerkers

3. Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die medewerkers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;

4. Het bieden van praktijkleerplaatsen voor een erkende beroepsopleiding (MBO) of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf. Een voorbeeld hiervan is afstandsonderwijs of leerroutes in particulier onderwijs met een afwijkende opleidingstijd en opleidingsduur.

Hoe maak ik als ondernemer met een klein bedrijf de meeste kans op de SLIM Subsidie?

Voor kleine bedrijven is de derde activiteit de meest geschikte optie omdat er op dit vlak in de meeste gevallen nog niks is geregeld voor het personeel.

We spreken dan over:

'Een methode in de onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk'.

Vaak hebben kleine bedrijven nog geen gesprekscyclus en leggen afspraken niet vast middels gespreksverslagen. Het betekent dat je een geheel nieuwe HR-cyclus kunt gaan vormgeven.

Om zo structureel met elkaar in gesprek te zijn en blijven over talenten en ambities. Mensen meer regie te geven over de persoonlijke ontwikkeling en dit zoveel mogelijk te laten aansluiten op de wensen en behoeften van de organisatie.

Omdat dit proces totaal nieuw is, maakt dat het zo’n mooi concept voor het schrijven van een plan wat aansluit op de eisen van de subsidieaanvraag en uiteindelijke toekenning van de subsidie.

Het interessante is dat het inschakelen van een externe adviseur en inzetten van geschikte software om het traject goed te bewaken en monitoren onder de subsidiabele kosten vallen. Dat wil zeggen dat je 80% van deze kosten daarvan vergoed krijgt indien de subsidie wordt toegekend.

Krijg ik alle kosten vergoed door deze subsidie? 

Een van de belangrijkste voorwaarden om aanspraak te maken op de subsidie is dat je zelf ook een deel van het project bekostigt, dus geheel kosteloos is het nooit.

De subsidie voor de genoemde drie activiteiten (niet de subsidie op praktijkleerplaatsen) gaat er van uit dat je zelf ook investeert. Voor het kleinbedrijf betekent dit een eigen investering van 20%, voor het middenbedrijf geldt een percentage van 40%.

De subsidiabele kosten moeten bij elkaar tenminste € 5.000 bedragen. Per aanvraag kan er maximaal € 25.000 subsidie worden aangevraagd.

Wanneer kan ik de SLIM subsidie aanvragen? 

Twee keer in het jaar kun je een aanvraag voor de SLIM Subsidie indienen. In de periode van 1 t/m 31 maart en van 1 t/m 30 september.

Aanvraag indienen 

Een aanvraag kan binnen het tijdvak worden ingediend via het Subsidieportaal van Uitvoering van beleid op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/aanvragen

Let op: de laatste jaren ligt het totaalbedrag van de aangevraagde subsidies een stuk hoger dan het beschikbare budget wat er door de overheid is gereserveerd voor de SLIM regeling. Het uitvoeringsinstituut SZW beoordeelt de aanvragen in dat geval in de volgorde die op basis van loting tot stand komt. En dus niet op basis van de datum dat je de aanvraag indient.

Wordt je uitgeloot? Niet getreurd, je kunt een half jaar later opnieuw een aanvraag indienen met hetzelfde plan wat je al klaar hebt liggen.

De beoordeling vindt plaats op basis van volledigheid, kwaliteitseisen en beschikbaar budget.

Wat moet ik doen voor het aanvragen van de SLIM Subsidie? 

 1. Maak een beschrijving van dat wat je wilt gaan doen (het initiatief) en neem hierin op hoe dit bijdraagt aan het doel van het initiatief.
 2. Vermeld het bedrag van de aanvraag (maximaal € 25.000,-) en onderbouw de noodzaak van de subsidie.
 3. Omschrijf of en in hoeverre andere partijen betrokken en geraadpleegd zijn.
 4. Neem de startdatum op in de aanvraag, de verwachte einddatum, een planning van de activiteiten (activiteitenplan) en een begroting.
 5. Stel een de-minisverklaring op dat er geen subsidie wordt ontvangen vanuit de Europese Unie.
 6. Leg uit hoe jouw initiatief wordt geëvalueerd.

Op het subsidieportaal worden alle benodigde formulieren en bestanden voor je klaargezet die je moet invullen voor het indienen van de subsidie aanvraag. Je vindt ze ook op de website:

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/bijlagen-en-downloads

Samenwerking met andere ondernemers

Je kunt alleen een initiatief bedenken en uitvoeren, maar het is ook mogelijk om dit samen met andere ondernemers te doen, bijvoorbeeld met een ander bedrijf in dezelfde branche.

Nog een aantal tips

 1. Kosten zijn subsidiabel vanaf de datum van indienen van de aanvraag;
 2. Vanaf de toekenning moet je binnen 3 maanden starten aan het project en je hebt een jaar de tijd om het uit te voeren;
 3. Start met het uitwerken van je plan in ‘word’. Het bestand vanuit SZW is een heel vervelend bestand om in te werken;
 4. Het voorbeeld van het e-formulier is precies zoals je de gegevens in het portaal gaat invoeren;
 5. Kosten voor de opleidingen en cursussen zelf zijn niet subsidiabel, neem deze dan ook niet mee in de begroting;
 6. In het bestand waarin je de begroting noteert, wordt automatisch 15% aan overheadkosten berekend. Dat is de bedoeling. Het totaalbedrag aan kosten voor je project is dus het bedrag wat je onderaan de streep in het excel bestand ziet staan. Dit bedrag vul je in bij de aanvraag die je indient in het portaal.

Meer informatie over de subsidie kun je hier vinden: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

Zelf aanvragen of uitbesteden? 

Als je denkt dat de aanvraag te lastig gaat zijn, wat ik me goed kan voorstellen. Schakel dan een externe deskundige in om je hierbij te begeleiden of die de aanvraag voor jou doet. Je kunt dit prima uitbesteden.

Vergelijk wel de verschillende bureaus en de bedragen die men hiervoor vraagt. Daar kunnen grote verschillen in voorkomen! Een aantal jaar geleden werkten bureaus vaak nog op ‘No cure No pay basis’ (je betaalt pas wanneer de subsidie is toegekend), maar dit is helaas niet meer het geval.

Reden hiervoor is dat de mogelijkheid bestaat (50-50) dat je uitgeloot wordt. De kans is daardoor groter dat de aanvraag voor de subsidie niet in behandeling wordt genomen en de subsidie dus ook niet wordt toegekend.


Ben jij benieuwd hoe de aanpak voor het aanvragen van de SLIM Subsidie in samenwerking met HR de Baas er in de praktijk uit kan komen te zien? 

Laat dan een reactie achter onder deze blog of stuur me even een privé berichtje via: info@hrdebaas.nl dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.Wil jij nooit meer een blog missen en daarnaast graag wekelijks HR tips en inspiratie ontvangen per mail? Meld je dan aan via de groene button 'schrijf me in' op de volgende pagina: https://hrdebaas.nl/contact/  Scroll op de pagina even naar beneden om de button te vinden.

Over de schrijver
Reactie plaatsen