Ben ik verplicht het salaris van mijn medewerkers jaarlijks te indexeren?
02 december 2021 
in Blog

Ben ik verplicht het salaris van mijn medewerkers jaarlijks te indexeren?

Ben ik verplicht het salaris van mijn medewerkers jaarlijks te indexeren?

Antwoord: Er zijn geen wettelijke regels over het jaarlijks verhogen (indexeren) van de salarissen van medewerkers. Het is dus niet verplicht, tenzij het is opgenomen in de geldende cao.

In principe is het toegestaan om een medewerker gedurende zijn hele loopbaan hetzelfde salaris te betalen.* Door de algehele prijsindexatie worden de kosten voor levensonderhoud en vaste lasten wel elk jaar hoger. Wanneer het salaris niet meegroeit verliezen medewerkers daardoor aan koopkracht.

Ook wordt je als werkgever steeds iets minder aantrekkelijk ten opzichte van andere werkgevers.

In veel organisaties is het daarom gebruikelijk om jaarlijks het loon te indexeren.

Is de loonindexactie opgenomen in individuele arbeidsovereenkomsten, het arbeidsvoorwaardenreglement, personeelshandboek of de cao? Dan ben je wel gebonden aan deze regeling en zul je je daaraan moeten houden.

Daarnaast kan een jaarlijkse loonindexering in de loop der jaren op grond van gewoonterecht een zogenoemd verworven recht geworden zijn. Medewerkers mogen er dan van uitgaan dat ze die indexatie blijven krijgen. Je kunt daar dan niet zomaar mee stoppen.

Wat je wel kunt doen, is de indexatie laten afhangen van de bedrijfsresultaten. Alleen bij goede resultaten indexeer je dan de lonen. Leg die afspraak wel goed vast en houd je er ook aan. Alleen op die manier voorkom je dat de indexatie een verworven recht wordt.

*Mits het salaris niet onder het wettelijke minimumloon zakt. Het minimumloon wordt namelijk wel elk jaar op 1 januari en  juli geïndexeerd.


HR Tips en Inspiratie ontvangen?

Wil jij nooit meer een HR de Baas tip missen en inspiratie opdoen? Schrijf je dan snel via de contactpagina in voor het wekelijks ontvangen van mijn mails

Zelf een praktijkvraag stellen?

Zit jij met een brandende vraag uit de praktijk? Stuur deze dan in een mail naar: info@hrdebaas.nl en misschien behandel ik jouw vraag wel in een nieuwe blog.

Over de schrijver
Reactie plaatsen