4 fabels en feiten over vakantiegeld
24 mei 2021 

4 fabels en feiten over vakantiegeld

Heerlijk als het weer mei is. De maand waarin werknemers het vakantiegeld ontvangen. Toch blijkt dit niet voor alle werknemers te gelden.

Uit onderzoek van vakbond CNV uitgevoerd door Maurice de Hond blijkt dat 1,7 miljoen werknemers, werkzaam in de horeca, evenementenbranche en reissector, dit jaar geen vakantiegeld krijgen. Maar mag dat eigenlijk wel? En moet de uitbetaling van het vakantiegeld altijd in mei plaatsvinden?

Mark Bloem, directeur bij SD Worx Nederland, deelt een aantal van de meest voorkomende feiten en fabels over het vakantiegeld. Zo weet je als werknemer beter waar je recht op hebt en welke informatie je beter buiten beschouwing kunt laten.

Wanneer betaal ik vakantiegeld uit?

Feit: acht procent brutoloon

Veruit de meest voorkomende regeling voor berekening van vakantiegeld, is een opbouw van acht procent over het brutoloon voor iedere maand die je werkzaam bent geweest gedurende het ‘vakantiegeld jaar’. Je reserveert dus eigenlijk maandelijks een bedrag aan vakantiegeld en deze reservering wordt vervolgens in de maand mei uitbetaald. Vaak wordt de vakantiegeldreservering afgedrukt op salarisstrook, zodat je door het jaar heen kunt bijhouden wat je al aan vakantiegeld hebt opgebouwd.

Het precieze verloop van het ‘vakantiegeld jaar’ is afhankelijk van de cao of bedrijfsregeling die voor jouw organisatie geldt. Meestal loopt zo’n jaar van juni vorig jaar tot en met mei van het lopende jaar, maar het komt ook voor dat het jaar loopt van januari tot en met december van het lopende jaar. In het laatste geval krijg je dan in mei feitelijk het vakantiegeld zeven maanden vooruitbetaald.

Fabel: uitbetaling vakantiegeld zomaar uitstellen

Jouw werkgever mag de uitbetaling van het vakantiegeld niet zomaar uitstellen. Het is wel mogelijk om schriftelijk een ander moment van uitbetaling af te spreken. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je werkgever (tijdelijke) betalingsproblemen heeft, wat voor diverse werkgevers nu het geval is. Je dient dus duidelijke afspraken met elkaar te maken over wanneer het vakantiegeld dan wel overgemaakt wordt.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om vakantiegeld uit te betalen en mogen dat niet zomaar in jouw loon ‘verstoppen’. Mei is alleen niet de enige maand waarin je werkgever het bedrag mag uitkeren. Dat mag bijvoorbeeld ook in de maand juni, of hij mag het in termijnen uitbetalen. Zolang het totale bedrag maar binnen de afgesproken termijn op je rekening staat.

Feit: ook bij ziekte krijg je vakantiegeld

Het vakantiegeld wordt berekend over je brutoloon. Wanneer je in loondienst werkt, betaalt jouw werkgever je salaris gewoon door als je ziek bent vanwege de loondoorbetalingsplicht van twee jaar. Ook in dat geval blijf je dus vakantiegeld opbouwen over je loon.

Het kan wel zo zijn dat je bij langdurige ziekte bijvoorbeeld maar 70 procent van je brutoloon krijgt uitbetaald. Daarmee is je brutoloon gewijzigd, wat vervolgens effect heeft op het totale bedrag aan vakantiegeld. Dan ontvang je dus ook alleen over die 70 procent van het salaris vakantiegeld.

Fabel: voor overwerk ontvang je geen vakantiegeld

De hoogte van jouw vakantiegeld wordt, zoals gezegd, berekend over het loon dat je hebt verdiend in het afgelopen jaar. Andere betalingen, zoals winstuitkering en eindejaarsuitkering, tellen niet mee voor de berekening van jouw vakantiegeld. Maar wat gebeurt er wanneer je regelmatig overwerkt en die uren ook krijgt uitbetaald?

Sinds 2018 moeten werkgevers voor overwerk ook gemiddeld het minimumloon betalen. Dit betekent dat zij dus vakantiegeld over deze extra uren moet betalen. Het vakantiegeld wordt berekend over de volle waarde van de overuren, en dus ook over de eventuele overwerktoeslag.

“Het vakantiegeld is ieder jaar weer een welkom extraatje op de loonstrook van vele werknemers”, vertelt Bloem. “Werknemers houden hier rekening mee in hun uitgavepatroon. Wanneer het moment van het uitbetalen van vakantiegeld plots lijkt te wijzigen is het belangrijk om te weten wat je rechten zijn als werknemer.”

Bron: SD Worx

Over de schrijver
Reactie plaatsen