Disclaimer AdPro-HR (HR de Baas)

Website

Op het gebruik van deze website (www.hrdebaas.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

AdPro-HR (Josy Tacke) streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat AdPro-HR (Josy Tacke) niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Dan wel dat weergegeven persoonlijke meningen of standpunten correct zijn. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. AdPro-HR (Josy Tacke) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen AdPro-HR (Josy Tacke) en de gebruiker van de website ontstaan.

De informatie op deze website kan op elk moment door AdPro-HR (Josy Tacke) worden gewijzigd.

Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te verveelvoudigen, te distribueren, en te verspreiden.

Alle beelden op deze website zijn zelf gemaakt of aangekocht door Josy Tacke en alle teksten zijn zelf geschreven en er rust dus auteursrecht op.


Producten, cursussen en/of programma’s

De producten, cursussen en/of programma’s op deze site geven geen garantie voor resultaat als je de technieken en ideeën in deze producten, cursussen en/of programma’s toepast.

De voorbeelden in deze producten, cursussen en/of programma’s kunnen niet geïnterpreteerd worden als een belofte of garantie. Het resultaat hangt volledig af van de persoon die het product gebruikt, de cursus of het programma volgt of de adviezen opvolgt.

Referenties, bewijzen en voorbeelden van werkelijke verdiensten van deze producten, cursussen en/of programma’s kunnen op verzoek geleverd worden.

De mate van succes hangt volledig af van de tijd en inspanning die je aan het product, de cursussen en/of het programma besteedt. De resultaten zullen beïnvloed worden door jouw kennis, bekwaamheid en inzet.

AdPro-HR kan geen garantie geven voor succes, noch is AdPro-HR verantwoordelijk voor jouw acties.

Alle gegeven reviews, recensies en aanbevelingen van de producten, cursussen en programma’s zijn bedoeld als expressie van tevredenheid en enthousiasme en zijn geen garantie dat je soortgelijke resultaten zult behalen.


E-mail

AdPro-HR (Josy Tacke) garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met AdPro-HR (Josy Tacke) te corresponderen, accepteert u dit risico.


Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. AdPro-HR (Josy Tacke) heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. AdPro-HR (Josy Tacke) aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.


Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van AdPro-HR (Josy Tacke) zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat AdPro-HR (Josy Tacke) daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

Als je meer informatie nodig hebt, neem dan contact op met info@adpro-hr.nl