Over de RI&E

Wat betekent RI&E?

RI&E staat voor: Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Wat is een Risico-inventarisatie en -evaluatie?

In een Risico-inventarisatie en -evaluatie breng je alle arbeidsrisico's binnen je bedrijf in kaart. In het plan van aanpak wordt vervolgens beschreven hoe je van plan bent deze risico's zoveel mogelijk te gaan beheersen of beperken. De kans is groot dat je als werkgever maatregelen dient te nemen voor verbetering. Dit alles moet schriftelijk worden vastgelegd in de RI&E en het plan van aanpak.

Wat is het doel van een RI&E

Het doel van een risico-inventarisatie en -evaluatie is om de gezondheid en veiligheid van medewerkers te verbeteren. En om de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen of beperken.

Als je als werkgever de risico's en de ernst van deze risico's in de organisatie kent, kun je daar de best passende maatregelen voor treffen.


Hoe stel ik een RI&E op?

Je kunt zelf een RI&E opstellen. Dit is de taak van de preventiemedewerker. Hierbij kan de preventiemedewerker gebruik maken van RI&E instrumenten. Een RI&E instrument kun je online vinden en geeft aan wat de meest voorkomende risico's zijn voor bedrijven in een bepaalde sector..

Ook kun je een RI&E laten opstellen door een arbodienst, gecertificeerde arbodienstverlener of eventueel via je branche vereniging.

Is een RI&E verplicht?

Ja, het opstellen van een RI&E is voor de werkgever een van de belangrijkste verplichtingen uit de Arbowet.

Als bij een inspectie van SZW een Risico-inventarisatie en -evaluatie en Plan van aanpak ontbreekt, dan voldoe je niet aan deze wettelijke verplichting. De inspecteur kan dan direct een boete opleggen.Je krijgt niet eerst een waarschuwing. De boetes zijn verhoogd naar maximaal € 4.500 voor het ontbreken van een RI&E en € 3.000 voor het ontbreken van het Plan van aanpak.

Waar moet ik nog meer op letten bij het opstellen van de RI&E?

  • Zorg dat je de arbeidsongevallen uit het verleden in de RI&E opneemt
  • Zorg dat je je werknemers informeert over de RI&E. Zij moeten inzage hebben in het opgestelde rapport, de vastgestelde risico's en het plan van aanpak
  • Het kan zijn dat je de RI&E door een arbodienst of een gecertificeerde arbodeskundige moet laten toetsen