Over de Proeftijd

Wat is een proeftijd?

Bij een arbeidsovereenkomst die langer duurt dan 6 maanden is het mogelijk een proeftijd af te spreken met de werknemer. 

In de proeftijd kan zowel de werkgever als werknemer de arbeidsovereenkomst per direct en zonder reden beëindigen.

Tijdens de proeftijd kunnen beide partijen dus bepalen of ze de juiste keuze hebben gemaakt voor het aangaan van het dienstverband

Wat is een proeftijdbeding?

De afspraken die je maakt over de proeftijd leg je vast in de arbeidsovereenkomst. Deze alinea in de arbeidsovereenkomst wordt proeftijdbeding genoemd

Hoelang mag een proeftijd duren?

Het staat in de wet beschreven hoelang een proeftijd mag duren. De maximale duur van de proeftijd hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst.


Duur arbeidsovereenkomstDuur proeftijd
6 maanden of kortergeen proeftijd toegestaan
langer dan 6 maanden en korter dan 2 jaarmaximaal 1 maand (deze termijn kan eventueel bij cao zijn verlengd tot maximaal 2 maanden).
zonder kalender-einddatum (voor de duur van een project of ter vervanging van iemand)maximaal 1 maand (deze termijn kan eventueel bij cao zijn verlengd tot maximaal 2 maanden).
2 jaar of langer (bepaalde of onbepaalde tijd)maximaal 2 maanden

Waar moet ik nog meer op letten?

De proeftijd moet schriftelijk overeengekomen worden en voor werkgever en werknemer gelijk zijn, anders is de proeftijd niet geldig