Betekenis Veelgebruikte Arbo Termen

Arbeidsinspectie = De Arbeidsinspectie (SZW) onderzoekt of wettelijke regels met betrekking tot de arbeidsomstandigheden worden nageleefd.

Arbeidsklimaat = Arbeidsomstandigheden

Arbo = de afkorting van arbeidsomstandigheden

Arbobeleid = Het beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden. Het arbobeleid bestaat uit de volgende onderdelen: 

• RI & E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) 

• Ziekteverzuimbeleid 

• Preventiemedewerker 

• Arbodeskundige 

• PAGO (Periodiek Arbeid Gezondheidskundig Onderzoek) of PMO 

• Voorlichting 

• Bedrijfshulpverlening (BHV)

Arbodienst = In het kader van de Arbowet dienen ondernemingen zorg te dragen voor het opstellen van een beleid rond arbeidsomstandigheden en verzuim. Dit moet aan een aantal voorschriften voldoen, De arbo-dienst is een particuliere organisatie die in een bedrijfstak de uitvoering van de arbo-wet begeleidt. De organisatie controleert of bedrijven zich aan de regels van de arbo-wet houden.

Arbowet = Afkorting voor arbeidsomstandigheden wet. De Arbowet bevat bepalingen die betrekking hebben op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid.

Arbozorg = De zorg van werkgevers voor de arbeidsomstandigheden in hun organisatie. In Nederland zijn de rechten en plichten van werkgevers en werknemers ten aanzien van arbeidsomstandigheden neergelegd in de Arbeidsomstandighedenwet

Ergonomie = Aanpassing van werk en omstandigheden (werkplek en hulpmiddelen) zodat de medewerker zijn werk makkelijk en op een gezonde manier kan uitvoeren 

KAM Coördinator = De afkorting KAM staat voor Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu. De KAM Coördinator is bij een organisatie verantwoordelijk voor de kwaliteit, arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu. Grote organisaties hebben hier vaak een complete afdeling voor, middelgrote organisaties hebben meestal één KAM Coördinator in dienst en bij kleine bedrijven is het een neventaak van een werknemer.

.

Reactie plaatsen