Kan ik een regeling aanbieden voor het kopen en verkopen van verlof?
15 oktober 2021 
in Blog

Kan ik een regeling aanbieden voor het kopen en verkopen van verlof?

1 oktober openden de deuren van het HR Kennisportaal van HR de Baas: XpertHR Checkit.

Elke maand behandel ik in een blog een klantvraag uit de praktijk die met behulp van het kennisportaal beantwoord is.

De praktijkvraag van deze maand:

Kan ik mijn medewerkers een regeling aanbieden voor het kopen en verkopen van verlof?

Het is als werkgever zeker mogelijk een regeling in te voeren waarbij medewerkers verlofuren kunnen kopen of verkopen.  

Er is geen wettelijke regeling over het kopen (of verkopen voor zover het om bovenwettelijke dagen gaat) van vakantiedagen, dus een regeling mag naar eigen inzicht, indien redelijk, worden ingevuld. Het kan zijn dat in de toepasselijke cao een regeling over het kopen en/of verkopen van vakantiedagen is opgenomen. Check dat dus altijd eerst.

Aan het verkopen van vakantiedagen is wel een belangrijke wettelijke restrictie verbonden. Uitgangspunt is dat de wetgever wil dat werknemers daadwerkelijk vakantie genieten. De wetgever heeft daarom in art. 7:640 BW bepaald dat het afkopen van de wettelijke vakantiedagen tijdens het dienstverband niet mogelijk is. Deze regel is zeer strikt.

Werkgever en werknemer kunnen dus alleen afspraken maken over het verkopen van vakantiedagen (tijdens dienstverband) wat betreft de bovenwettelijke vakantiedagen.

 Wettelijke vakantiedagen kunnen alleen worden uitbetaald als het dienstverband eindigt en niet alle opgebouwde vakantiedagen zijn opgenomen.

 Bij het opstellen van een regeling, is het volgende van belang:

  • De werkgever moet de eisen van goed werkgeverschap in acht nemen. Dat betekent bijvoorbeeld dat je alle werknemers gelijk moet behandelen.
  • Als je als werkgever de mogelijkheid wil openhouden om een verzoek om vakantiedagen te kopen en/of verkopen af te wijzen, dan moet je daarvoor algemene,     objectieve criteria opstellen/hanteren. Een werkgever kan afspraken maken over het kopen of verkopen van vakantiedagen met zijn individuele werknemers. Hij         moet dan wel goed in de gaten houden dat hij zijn medewerkers gelijk behandelt.

Om gelijke behandeling te waarborgen/bevorderen, kun je ervoor kiezen om een reglement te maken over kopen en verkopen van vakantiedagen. Dit reglement (of deze regeling) kun je dan opnemen in een personeelshandboek of arbeidsvoorwaardenregeling of je kan de regeling bijvoorbeeld op het intranet plaatsen.  

Onderscheid maken tussen werknemers die fulltime werken en werknemers die parttime werken is daarbij bijvoorbeeld niet toegestaan. Onderscheid tussen tijdelijke en vaste medewerkers ook niet.

Bij gelijke behandeling moeten gelijke gevallen gelijk worden behandeld en ongelijke gevallen ongelijk in de mate van hun ongelijkheid. Er kan dus bijvoorbeeld wel onderscheid gemaakt worden tussen groepen medewerkers in de ene en groepen medewerkers in andere functies. Dat onderscheid moet dan wel objectief verklaarbaar zijn.

Reglement 

In een reglement over het kopen en/of verkopen van vakantiedagen zijn de volgende onderwerpen van belang:

  • Het maximumaantal te kopen en/of te verkopen vakantiedagen per jaar;
  • De procedure; hoe en waar het kopen en/of verkopen van dagen moet worden aangevraagd;
  • Wat er gebeurt met de bijgekochte vakantiedagen die niet worden opgenomen;
  • Hoe de prijs van de gekochte en/of verkochte vakantiedagen wordt berekend;
  • Wanneer de gekochte en/of verkochte vakantiedagen met de werknemer worden afgerekend;

Voorbeeldtekst

Interesse in het ontvangen van een voorbeeldtekst zodat jij deze regeling eenvoudig zelf opstelt? Reageer met 'ja' onder deze blog of een email naar: info@hrdebaas.nl dan stuur ik het zsm naar je toe.

HR Kennisportaal

Wil jij graag toegang krijgen tot honderden HR voorbeelddocumenten, regelingen, juridisch gecheckte informatie, praktijkvoorbeelden, veelgestelde vragen en Infographics. En daarnaast gebruikmaken van een eerstelijns helpdesk die 24/7 beschikbaar is voor al jouw aanvullende personeelsvragen? Lees dan snel verder op deze pagina: https://www.hrdebaas.nl/hr-kennisportaal/

Liever eerst een even rondkijken in het portaal om een idee te krijgen van het aanbod? Stuur een mail naar info@hrdebaas.nl voor een gratis proefaccount.


HR Tips en Inspiratie ontvangen?

Wil jij nooit meer een HR Tip missen en inspiratie opdoen? Schrijf je dan via de contactpagina in voor het wekelijks ontvangen van de HR de Baas mail. Scroll op de pagina een stukje naar beneden om je gegevens achter te laten.


Zelf een praktijkvraag stellen?

Zit jij met een brandende vraag uit de praktijk? Stuur deze dan in een mail naar: info@hrdebaas.nl of via een reactie onderaan deze blog. Elke maand selecteer ik een vraag die ik behandel in een nieuwe blog. 

Over de schrijver
Reactie plaatsen