Is mijn arbobeleid op orde?

Een gezonde en veilige werkomgeving

Als werkgever ben jij verantwoordelijk voor het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving voor je medewerkers. Het is daarom belangrijk om goed arbobeleid te voeren.
Het bevordert de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. En het voorkomt dat ze door werkgerelateerde klachten vroegtijdig uitvallen.

Uiteindelijk zorgt dit voor minder verzuim en een hogere productiviteit.

Controle

De Inspectie SZW voert controles uit op arbeidsomstandigheden en de verplichtingen uit de wet. Ze staan zonder aankondiging op de stoep.  En delen flinke boetes als de arbeidsomstandigheden niet in orde zijn. Wanneer arbobeleid (deels) ontbreekt of niet voldoende wordt uitgevoerd.

Goed arbobeleid

Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. 

Goed arbobeleid bevat een aantal essentiële onderdelen.

Je bent als werkgever verplicht:

1.    De risico’s voor jou en je personeel in kaart te brengen. Door het uitvoeren van een Risico-inventarisatie en -Evaluatie.

2.    Een plan van aanpak op te stellen waarmee je aangeeft welke maatregelen je gaat nemen om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. En binnen welke termijn je deze maatregelen uitvoert.

3.    Je medewerkers voorlichting en instructies te geven over de arbeidsrisico’s. En de maatregelen die je neemt om de risico’s te voorkomen of beperken. De medewerkers moeten ook op de hoogte zijn van de Arbo deskundigen die zich hiervoor inzetten.

4.    Ziekteverzuimbeleid op te stellen waarin je vastlegt hoe je in het bedrijf omgaat met verzuim door ziekte. Hier stel je een verzuimprotocol voor op. Ook moet je je door deskundigen laten ondersteunen voor het uitvoeren van het ziekteverzuimbeleid.

5.    Minimaal 1 preventiemedewerker aan te stellen die op de hoogte is van de risico’s en hier voorlichting over geeft. Deze moet voldoende kennis en ervaring hebben om zijn taken goed uit te kunnen voeren. Een training is dus wenselijk. In een bedrijf tot 25 medewerkers, mag jij als werkgever zelf deze taak op je nemen.

6.    Minimaal 1 BHV’er aan te stellen voor de veiligheid van de medewerkers en bezoekers. Je moet daar een speciale opleiding voor gevolgd hebben en deze elk jaar herhalen. Als de BHV’er niet aanwezig is, moet er vervanging voor zijn. Je mag ook zelf BHV’er zijn en/of samenwerken met andere bedrijven in hetzelfde kantoorpand.

7.    Je medewerkers regelmatig een Periodiek Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) of Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. Er wordt dan (door een bedrijfsarts) gekeken of er gezondheidsproblemen zijn als gevolg van het werk. Medewerkers zijn niet verplicht om hieraan mee te werken.

Flink wat verplichtingen dus. Verstandig om er snel mee aan de slag te gaan!

Over de schrijver
Reactie plaatsen