Mag ik een regeling aanbieden voor het kopen en verkopen van verlof?
18 oktober 2023 
in Blog

Mag ik een regeling aanbieden voor het kopen en verkopen van verlof?

Mag ik mijn medewerkers een regeling aanbieden voor het kopen en verkopen van verlof?

Ja, het is als werkgever zeker mogelijk een regeling in te voeren waarbij je medewerkers de mogelijkheid biedt verlofuren te kopen of verkopen.  

Er is geen wettelijke regeling over het kopen (of verkopen voor zover het om bovenwettelijke dagen gaat) van vakantiedagen, dus een regeling mag naar eigen inzicht, indien redelijk, worden ingevuld. Het kan zijn dat in de toepasselijke cao een regeling over het kopen en/of verkopen van vakantiedagen is opgenomen. Check dat dus altijd eerst.

Aan het verkopen van vakantiedagen is wel een belangrijke wettelijke restrictie verbonden. Uitgangspunt is dat de wetgever wil dat medewerkers daadwerkelijk vakantie genieten. Daarom staat in de wet art. 7:640 BW dat het afkopen van de wettelijke vakantiedagen tijdens het dienstverband niet mogelijk is. Deze regel is zeer strikt.

Werkgever en medewerker kunnen dus alleen afspraken maken over het verkopen van vakantiedagen (tijdens dienstverband) wat betreft de bovenwettelijke vakantiedagen.

Wettelijke vakantiedagen mogen alleen worden uitbetaald als het dienstverband eindigt en niet alle opgebouwde vakantiedagen zijn opgenomen.

 Bij het opstellen van een regeling, is het volgende van belang:

  • De werkgever moet de eisen van goed werkgeverschap in acht nemen. Dat betekent bijvoorbeeld dat je alle medewerkers gelijk moet behandelen.
  • Als je als werkgever de mogelijkheid wil openhouden om een verzoek om vakantiedagen te kopen en/of verkopen af te wijzen, dan moet je daarvoor algemene, objectieve criteria opstellen/hanteren. Een werkgever kan afspraken maken over het kopen of verkopen van vakantiedagen met zijn individuele medewerkers. Hij moet dan wel goed in de gaten houden dat hij zijn medewerkers gelijk behandelt.

Om gelijke behandeling te waarborgen/ bevorderen, is het verstandig om een reglement op te stellen voor het kopen en verkopen van vakantiedagen. Dit reglement (of deze regeling) kun je dan opnemen in een personeelshandboek of arbeidsvoorwaardenregeling. Of je plaatst de regeling bijvoorbeeld op het intranet.  

Onderscheid maken tussen medewerkers die fulltime werken en medewerkers die parttime werken is daarbij bijvoorbeeld niet toegestaan. Onderscheid tussen tijdelijke en vaste medewerkers ook niet.

Het is wel mogelijk om onderscheid te maken tussen groepen medewerkers in de ene en groepen medewerkers in andere functies. Dat onderscheid moet dan wel objectief verklaarbaar zijn.

Reglement 

In een reglement over het kopen en/of verkopen van vakantiedagen zijn de volgende onderwerpen van belang:

  • Het maximumaantal te kopen en/of te verkopen vakantiedagen per jaar;
  • De procedure; hoe en waar het kopen en/of verkopen van dagen moet worden aangevraagd;
  • Wat er gebeurt met de bijgekochte vakantiedagen die niet worden opgenomen;
  • Hoe de prijs van de gekochte en/of verkochte vakantiedagen wordt berekend;
  • Wanneer de gekochte en/of verkochte vakantiedagen met de medewerker worden afgerekend.


HR de Baas Abonnement

Interesse in het ontvangen van een template document zodat jij deze regeling eenvoudig zelf opstelt?

Als jij een abonnement afsluit bij HR de Baas (Plus of VIP) dan beantwoord ik vragen waar jij als werkgever in de praktijk tegenaan loopt. Inclusief tips en uitleg over het specifieke onderwerp. Ik stel voorbeeldbrieven en template documenten beschikbaar die jij alleen nog maar hoeft aan te vullen met je eigen gegevens. Eenvoudiger kan niet.

Wil jij zonder kennis HR de Baas worden? 

Zorg dan dat je snel een abonnement afsluit. Ik heb niet onbeperkt plek voor vaste klanten. Deze unieke kans kan ik in eerste instantie maar aan een beperkt aantal klanten aanbieden. Wanneer het vol is, durf ik niet op voorhand te zeggen wanneer ik weer ga opschalen.

Voor meer info: https://hrdebaas.nl/hr-administratie-uitbesteden/

HR de Baas: Maakt het werken met personeel makkelijker en leuker!
 

Wil jij nooit meer een blog missen en daarnaast graag wekelijks HR tips en inspiratie ontvangen per mail? Meld je dan aan via de groene button 'schrijf me in' op de volgende pagina: https://hrdebaas.nl/contact/

Scrol op de pagina even naar beneden om de button te vinden.


Zelf een praktijkvraag stellen?

Zit jij met een brandende vraag uit de praktijk? Stuur deze dan in een mail naar: info@hrdebaas.nl. Wie weet selecteer ik jouw vraag om een nieuwe blog voor te schrijven.

Over de schrijver
Reactie plaatsen